R023

Size : (H) 26mm (W) 19mm.

R023

NO.1 ❀
Lt. Rose , Lt. Topaz
-
Emerald AB -

MYR 74.00
SGD 26.00

R023

NO.2 ❀
Lt. Colorado , Lt. Rose
-
Rose AB -

MYR 74.00
SGD 26.00

R023

NO.3 ❀
Montana , Tanzanite
-
Lt. Rose AB -

MYR 74.00
SGD 26.00

R023

NO.4 ❀
Aqua , Lt. Rose
-
Lt. Siam AB -

MYR 74.00
SGD 26.00

R023

NO.5
Siam , Fuchsia
-
Crystal AB -

MYR 74.00
SGD 26.00

R023

NO.6 ❀
Crystal
-
Crystal AB -

MYR 74.00
SGD 26.00

R023

NO.7 ❀
Colorful Terang , Colorful Lembut
-
Crystal AB -

MYR 74.00
SGD 26.00

R023

NO.8 ❀
Blk Diamond , Crystal
-
Rose AB -

MYR 74.00
SGD 26.00

R023

NO.9
Blue Zircon , Aqua
-
Lt. Rose AB -

MYR 74.00
SGD 26.00