R024

Size  ( w x h )  :  24 mm  x  25 mm  - { 6 g }
RELEASED @ 2 dec 2019 (PS)
CHANGED @ 20 JUN 2023

R024

No.1
Tanzanite , Lt. Rose
( Citrine AB )

MYR   58.00
SGD   20.00

R024

No.2
Rose , Lt. Rose
( Crystal AB )

MYR   58.00
SGD   20.00

R024

No.3
Topaz , Lt. Topaz
( Emerald AB )

MYR   58.00
SGD   20.00

R024

No.4
Lt. Topaz , Lt. Rose
( Crystal AB )

MYR   58.00
SGD   20.00

R024

No.5
Emerald , Blue Zircon
( Citrine AB )

MYR   58.00
SGD   20.00

R024

No.6
Montana , Tanzanite
( Rose AB )

MYR   58.00
SGD   20.00

R024

No.7
Aqua , Lt. Rose
( Lt. Amethyst AB )

MYR   58.00
SGD   20.00

R024

No.8
Crystal
( Crystal AB )

MYR   58.00
SGD   20.00