Size  ( w x h )  :  46 mm  x  44 mm  -  { 16 g }
RELEASED @ 14 dec 2021

SCBB215

No. A
Tanzanite , Aqua ,
Lt. Rose
( Crystal AB )

MYR   160.00
SGD   54.00

SCBB215

No. B
Hyacinth , Topaz ,
Lt. Colorado
( Topaz AB )

MYR   160.00
SGD   54.00

SCBB215

No. C
Jet , Crystal
( Hematite AB )

MYR   160.00
SGD   54.00

SCBB215

No. D
Rose , Tanzanite ,
Aqua , Violet ,
Lt. Rose
( Crystal AB )

MYR   160.00
SGD   54.00

SCBB215

No. E
Lt. Rose , Violet ,
Peridot , Jonquil ,
Aqua
( Crystal AB )

MYR   160.00
SGD   54.00

SCBB215

No. F
Blk. Diamond , Lt. Amethyst ,
Lt. Rose , Crystal ,
Lt. Colorado
( Crystal AB )

MYR   160.00
SGD   54.00

SCBB215

No. G
Jet , Blk. Diamond ,
Crystal
( Hematite )

MYR   160.00
SGD   54.00